OVERLIGGER/TEGLBJÆLKE
Hvis murværket skal være bærende eller murhullet er større end 22 stens længde, skal du bruge en special-overligger eller en teglbjælke. En teglbjælke er selvbærende og dermed en selvstændig konstruktion i murværket. Derfor indgår det overliggende murværk ikke i den samlede styrke og har dermed ingen betydning for bæreevnen.

En special-overligger/teglbjælke dækker over mange forskellige typer som blandt andet:

• overliggere/bjælker med mange skifter i højden og bredden
• u-bjælker
• ophængt murværk
• overliggere med synlige kopender
• buede overliggere
• færdiglavede vinkeloverligger
Teglbjælkerne kan leveres i mange bredder, og vi producerer altid special-overliggerne/bjælkerne efter ordre på grundlag af godkendt dimensionering og forbandt.

EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE UDFORMNINGER
(Mål er angivet i millimeter)

SpecialOverligger_Fig1

 
 
 
 


DIMENSIONERING
Hver enkelt tegloverligger og teglbjælke er et stykke håndværk, som udformes efter mål.

For at dimensionere overliggeren/bjælken optimalt, skal vi derfor bruge følgende data:
• plan-, snit-, facade- og også gerne detaljetegninger (hvis muligt)
• lysningsmål (mm)
• belastning
• overliggende antal skifter
• bredde af teglbjælke/overligger
• type opmuringsmørtel

VÆRD AT VIDE, INDEN DU BESTILLER
Godkendelse

Ved bestilling af specielle bjælker/overliggere laver vi altid en tegning, som du skal godkende, inden vi producerer emnet.
Placering

Hvis overliggerne skal have en særlig placering i byggeriet – f.eks. have synlig kopender eller være synlig på undersiden – bedes dette oplyses.
Slamkant på mursten

Som standard producerer vi alle teglkonstruktioner med slamkanten nedad.
Nogle murer vælger at mure med slamkanten nedad. Derfor er det vigtigt at du – inden bestilling – afklarer om slamkanten skal vende opad eller nedad.
Bestilling

Det er en fordel at vente med at bestille overligger til dine sten er ankommet på pladsen.
Så er i altid sikker på at overliggerne er fuldstændig magen til dem som i bygger med. 
MONTERING
Teglbjælken skal monteres med et vederlag på min. ½ sten, dog anbefaler vi et vederlag på 1 sten ved hulmål over 1 meter. Tæt på vederlag kan der være behov for understøtning af hensyn til fugehøjden. Se udføring vejledning for håndtering og montering af teglbjælker. Vores teglbjælker er konstrueret af hele mursten. Det betyder, at teglbjælken arbejder sammen med det øvrige murværk. Der er derfor ikke behov for ekstraforanstaltninger som f.eks. dilatationsfuger omkring teglbjælken.