Teglværket har været i familien Themsens eje siden 17. januar 1948 og blev købt af Søren Themsen i efteråret 2014. Lundby Teglværk er startet i 1868 af Teglbrænder Christensen fra Lundby-gaards Teglværk, der anlagde Virksomheden på en Grund, Som havde tilhørt Selvejerhusmand Lars Jensen, Christensen drev Teglværket i nogle År sammen med sine to Sønner, Frederik og Hans, til hvem han i 1870 overdrog Virksomheden. I December 1875 overdroges Virksomheden til Hans Christensen, medens Broderen overtog Høsten Teglværk ved Tureby. I Året 1915 købte daværende Indehaver, Oscar Waldemar Balsløw, Tegl-værket til Overtagelse i. Marts 1916. Ved Overtagelsen havde Teglværket kun Hestegangsstrygemaskine til Produktionen og Højovn til Brændingen, men i 1918 blev der anskaffet moderne Strygemaskine og indlagt elektrisk Drivkraft. I 1930 ombyggedes Værket med moderne Langovn med 16 Kamre og en 50 Alen høj Skorsten. Denne Forandring kostede 30,000 Kr., heri indbefattet Udvidelse af Lagerrum med Tørreplads samt Indkøb af 2 Tdr. Land fra Lundby-gaard. I 1933 blev der anskaffet Spor og Tipvogn til Lergraven. Indlagt en stor Forælter samt Transportør til at bringe Leret fra Foræiteren til Stryge-maskinen. Den elektriske Motor på 20 HK erstattedes med en på 40 HK. Samtidig blev der opført en ny Tørre-lade med Plads til 90,000 Sten og en lukket Klampe-!ade med Plads til trekvart Million Mursten. I Foråret 1934 udvidedes Tørrepladsen yderligere. Ved Overtagelsen i 1916 var der Tørreplads til 55000 Sten, men nu disponeres der over Plads til ca. 265,000 Sten. Værkets Brændekapacitet androg i 1916 ca., 600,000 Sten om Året, men i de første ni Måneder af Året 1934 blev der brændt tre Millioner Sten. I samme Forhold er Produktionen steget. I 1916 kunde Hestestrygemaskinen præstere 600—650 Sten pr. Time, mens der nu fabrikeres ca. 3000 i Timen. Ved Overtagelsen i 1916 beskæftigede Virksomheden 7 mand. I Sommeren 1934 var Antallet steget til 25 Mand. I gamle dage var Produktionen baseret på lokalt Salg,og Varerne blev den gang afhentet på pladsen.