OVERLIGGER/TEGLBJÆLKER
En tegloverligger er en del af det bærende element og opnår bæreevnen sammen med det overliggende murværk. Fuld bæreevne opnås, når overliggeren er muret sammen med det overliggende murværk og danner dermed en komposit teglbjælke.
FACADEOVERLIGGERE
Facadeoverliggere produceres af mursten med samme farve/fra samme brænding som murstenene leveret til resten af byggeriet – derfor producerer vi altid facadeoverliggere efter ordre.
MÅL PÅ 2-SKIFTE-OVERLIGGERE
2SkifteOverligger_Fig1

 

I tabellen herunder kan du aflæse hvor mange skifter, der som minimum skal være i det bærende element (inkl. overligger), for at overliggeren til et givent murhul bliver selvbærende. I murhulbredden er der taget højde for forbandet i murværket, således at den tilhørende overligger kan flyttes til højre eller venstre uden at det går ud over det anbefalede vederlag.

2SkifteOverligger

OBS!
Tabellen kan ikke anvendes ved bærende overliggere og teglbjælker.)
STANDARD 2-SKIFTE-OVERLIGGER
Som standard er alle vores 2 skifte overliggere forspændte – med 4 stk. armeringstråde fræset ned i stenene. Forspændt 2-skifte standardoverligger leveres op til 22 stens længde.
TVÆRSNIT 2-SKIFTE-OVERLIGGER
Illustration af de mest anvendte tværsnit for 2-skifte-overliggere:

(Mål er angivet i millimeter)
2SkifteOverligger_Fig3

 

DIMENSIONERING
Hver enkelt tegloverligger og teglbjælke er et stykke håndværk, som udformes efter mål.
For at dimensionere overliggeren/bjælken optimalt, skal vi derfor bruge følgende data:
• plan-, snit-, facade- og også gerne detaljetegninger (hvis muligt)
• lysningsmål (mm)
• belastning
• overliggende antal skifter
• bredde af teglbjælke/overligger
• type opmuringsmørtel

VÆRD AT VIDE, INDEN DU BESTILLER
amamkant på mursten

Som standard producerer vi alle teglkonstruktioner med slamkanten opad.
Nogle murer vælger at mure med slamkanten nedad. Derfor er det vigtigt at du – inden bestilling – afklarer om slamkanten skal vende opad eller nedad.
Bestilling

Det er en fordel at vente med at bestille overligger til dine sten er ankommet på pladsen.
Så er i altid sikker på at overliggerne er fuldstændig magen til dem som i bygger med. 
MONTERING
Tegloverliggeren skal monteres med et vederlag på min. ½ sten, dog anbefaler vi et vederlag på 1 sten ved hulmål over 1 meter. Under opmuring skal tegloverliggere understøttes med max. understøtningsafstand på 60 cm. Se udføring vejledning for håndtering og montering af tegloverligger til komposit bjælker.